Gwersi Nofio  

 

Gwersi Nofio

Porth Rhieni

Nofio am ddim i blant dan 16 yn ystod Gwyliau’r Ysgol

Nofio am ddim i bobl dros 60

 

Gwersi Nofio

Os oes arnoch chi awydd rhoi cynnig ar nofio, mae gennym ni wersi ar gyfer plant a phobl o bob oed.

Mae ein gwersi nofio yn dilyn Cynllun Dysgu Nofio Cymru, lle mae modd i blant 3 oed a hŷn ddechrau gyda rhaglen Sblash cyn mynd yn eu blaenau at yr 8 don pan maen nhw’n 4 oed.

Mae gwersi nofio eraill yn cynnwys:

 

Mwy o wybodaeth am wersi nofio

Mae ein sesiynau nofio yn rhad ac am ddim i bobl sydd wedi cofrestru ar gyfer gwersi nofio. Fe allwch chi lawrlwytho amserlen i weld pryd mae ein sesiynau nofio a lle mae’r gwersi.

Sut i gofrestru

Os hoffech chi neu’ch plentyn fynychu gwersi nofio, ewch i ganolfan hamdden o’ch dewis i gofrestru. Os nad oes lle ar gael bydd modd i chi gael eich rhoi ar y rhestr aros. Bydd staff y ganolfan yn cysylltu â chi unwaith mae lle ar gael.

Faint mae’r gwersi’n costio?

Gwers
Cost
Gwobrau Sblash, Ton 1-8 ac Achub Bywyd i Ddechreuwyr

£19.99 y mis drwy Ddebyd Uniongyrchol neu
£62.40 am 12 wythnos (arian parod neu gerdyn)

Pobl Ifanc ac Anableddau

£19.99 y mis drwy Ddebyd Uniongyrchol neu
£62.40 am 12 wythnos (arian parod neu gerdyn)

Gwersi i Oedolion

£24.99 y mis drwy Ddebyd Uniongyrchol neu £76.80 am 12 wythnos gydag arian parod neu gerdyn

Sesiynau Rhieni a Phlant Bydd oedolyn yn talu £4.00 (neu £2.70 gyda cherdyn Hamdden), mae plant bach am ddim

Sut i dalu

Mae taliadau Debyd Uniongyrchol yn cael eu gwneud naill ai ar y 1af neu’r 15fed o bob mis. Os ydych chi’n talu ag arian parod mae’n rhaid i chi dalu am y 12 gwers o flaen llaw. Holwch y dderbynfa am fwy o wybodaeth.

Gwersi Nofio - Amodau a Thelerau

 

Porth Rhieni

Mae ein porth wedi ei gynllunio er mwyn gwella’r cyfathrebu rhwng rhieni a hyfforddwyr. Gall rhieni fynd ar-lein a derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd eu plant wrth nofio – mae perfformiad y plant wedi ei osod yn erbyn 5 lefel:

Unwaith mae’r hyfforddwr wedi cadarnhau bod plentyn wedi llwyddo mewn Ton, bydd rhieni yn gallu trefnu bod eu plentyn yn symud ymlaen i’r Don nesaf ar-lein.  

I fewngofnodi, y cwbl sydd arnoch chi ei angen ydi’r cyfeiriad e-bost y bu i chi ei ddarparu i staff y Dderbynfa a rhif Cerdyn Hamdden eich plentyn.  I weld y Porth Rhieni, cliciwch isod.  

 

http://www.denbighshireleisure.co.uk/images/clip_image001_001.jpg

 

Canllaw Defnyddwyr Porth Rhieni

 

Nofio am ddim i blant dan 16 yn ystod Gwyliau’r Ysgol

Rhaglen Nofio Am Ddim i rai dan 16 oed yn ystod Gwyliaur Ysgol

Sut i dderbyn sesiynau nofio am ddim

I dderbyn sesiynau nofio am ddim ewch i’ch canolfan lleol i gofrestru.

 

Nofio am ddim i bobl dros 60

Os ydych chi dros 60, fe allwch chi dderbyn cerdyn hamdden 60+ i dderbyn y canlynol am ddim:

Sut i dderbyn sesiynau nofio am ddim

I dderbyn cerdyn hamdden 60+, bydd yn rhaid i chi fynd i’ch canolfan hamdden lleol i gofrestru.

                                             

 


Denbighshire Leisure on FacebookDenbighshire Leisure on Twitter Parent Portal