Nofio

 

Nod ein rhaglen Datblygu Nofio yw cynyddu cyfranogiad nofio i bobl o bob oed mewn cydweithrediad â Menter Nofio am Ddim y Cynulliad Cymreig. Mae’r fenter yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc dan 16 oed gyfranogi mewn nofio am ddim yn ystod yr holl wyliau ysgol ac mae’n cynnwys gweithgareddau fel gwersi nofio, snorcelio, polo dŵr, nofio anabledd, sesiynau rhieni a babanod a sesiynau offer chwythu.

Rydyn ni hefyd yn darparu nofio am ddim i bobl dros 60 ym mhob un o Byllau Nofio Sir Ddinbych.

Mae’r Tîm Datblygu Chwaraeon hefyd yn darparu rhaglen addysg hyfforddwyr cynhwysfawr ar gyfer athrawon, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr nofio.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ganolfannau Hamdden Sir Ddinbych ac amserlenni nofio cliciwch yma.

 

Free Swim Logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Denbighshire Leisure on FacebookDenbighshire Leisure on Twitter Parent Portal