Datblygu Chwaraeon

 

Mae’r adran hon yn darparu amrywiol wybodaeth ynglŷn â Thîm Datblygu Chwaraeon Sir Ddinbych a sut y mae’n gweithredu.

Bydd tîm Datblygu Chwaraeon Sir Ddinbych yn cymryd y cam cyntaf arweiniol, gan weithio gyda phartneriaid allweddol, i gyflawni 'gweledigaeth ar gyfer Chwaraeon' y Sir a chynllun busnes y Gwasanaeth.

Mae’n Tîm Datblygu Chwaraeon yn ymfalchïo yn ei waith caled a’i arloesedd wrth gyflenwi 'dewislen o gyfleoedd' ar gyfer y preswylwyr yn Sir Ddinbych. Eleni rydym wedi datblygu’r rhaglen ymhellach i gynnwys cynllun datblygu Ffyrdd Gweithgar Iachach o Fyw sy’n cynnig y cyfle o ffordd iachach o fyw i breswylwyr Sir Ddinbych drwy weithgaredd corfforol. Mae hyn yn cynnwys gweithgareddau megis Cerdded i Ffitrwydd, Loncian i Ffitrwydd a Beicio i Ffitrwydd sydd eisoes wedi cael effaith enfawr yn y Sir.

Drwy’n nodau a’n hamcanion, mae’r tîm Datblygu Chwaraeon yn parhau i ddarparu ar gyfer pob angen o ran chwaraeon, ni waeth pa un a ydych yn ddechreuwr, yn athletwr medrus, yn hyfforddwr posibl neu’n wirfoddolwr. Rydym yn anelu at ymdrechu am welliant yn barhaus a chroesäwn unrhyw awgrymiadau, syniadau neu sylwadau ynghylch lefel y gwasanaeth a ddarparwn.


Ein Gweledigaeth

Ein Hamcanion


Denbighshire Leisure on FacebookDenbighshire Leisure on Twitter Parent Portal