Cerdyn Aelodaeth Ffitrwydd a Hamdden

Beth ydw i'n cael yn cynhwysir gyda fy Aelodaeth?

 

 

Eich Cynllun Ffitrwydd Personol

 

Nod ‘Eich Cynllun Ffitrwydd Personol’ yw cynnig lefel gyson o wasanaeth i bob aelod. Dyma sut y byddwn yn monitro’ch cynnydd. Mae’r daith yn broses barhaus, gam wrth gam, sydd yn ein galluogi ni i'ch helpu chi i gyrraedd eich nodau.

Drwy eich cynllun ffitrwydd personol, rydyn ni’n gallu cysylltu â chi fel aelod yn rheolaidd er mwyn adolygu’ch rhaglen yn barhaus, sy’n rhoi cyfle i ni eich cyflwyno chi i rywbeth newydd.

 

Mae manylion pellach am ein Haelodaeth Ffitrwydd i’w cael ar y ddolen mathau o aelodaeth. 

 

Drwy fod yn aelod mewn un o'r adnoddau hamdden cewch ddefnyddio pob un o'r 7 adnodd.

 

Mae disgownt Cerdyn Hamdden ar gael i holl gwsmeriaid Aelodaeth Ffitrwydd. 

 

 


Denbighshire Leisure on FacebookDenbighshire Leisure on Twitter Parent Portal