Chwaraeon Anabledd

Mae yna glybiau sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon ar gyfer pobl anabl, yn amrywio o Nofio a Thrampolîn i Bêl Fasged Cadair Olwyn.

Clybiau sy’n cynnig gweithgareddau chwaraeon ar gyfer pobl anabl

UK Disability Inclusion Training

Os ŷd ych chi’n hyfforddwr neu’n wirfoddolwr, gallwch gynnal cwrs UK Disability Inclusion Training (UK DIT). Cynhelir gweithdai i ddarparu cyfranogwyr â nwy o ymwybyddiaeth o diwtora a hyfforddi ymgeisiwyd sydd ag anabledd.


Mwy am UK DIT


insport

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi cyflwyno ‘insport’ i ddarparu sesiynau cynhwysol o ansawdd ar gyfer pobl anabl. Mae’n broses ddynodi ac achredu pedair haen (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) y gall unrhyw glwb chwaraeon fynd drwyddi i ddangos eu bod yn ymroddedig i ddarparu a chyflenwi chwaraeon cynhwysol. Cadwch lygad am eu logo ‘insport’ sy’n amlygu rhai o’r clybiau chwaraeon mwyaf cynhwysol yng Nghymru.

Cysylltwch â ni os ydych chi’n gysylltiedig â chlwb sy’n darparu chwaraeon cynhwysol ond sydd heb ei gydnabod drwy’r rhaglen insport.

Cewch wybod mwy am chwaraeon anabledd yn Sir Ddinbych drwy ein dilyn ar twitter; @DenbighshireDSW


 
I gael gwybodaeth bellach ar bob sesiwn, cysylltwch â:

Brett Jones

01824 712700

07990 561024

brett.jones@sirddinbych.gov.uk

 

 

 

 

 

 

 


Denbighshire Leisure on FacebookDenbighshire Leisure on Twitter Parent Portal