Chwaraeon Anabledd

 

Croeso i Chwaraeon Anabledd yn Sir Ddinbych!


Yn Sir Ddinbych, mae yna ar hyn o bryd glybiau a darpariaeth sy’n cynnig amrywiol weithgareddau chwaraeon ar gyfer pobl anabl, yn amrywio o Nofio a Thrampolînio i Bêl Fasged mewn Cadair Olwyn.
 
Os ydych chi’n hyfforddwr neu’n wirfoddolwr, mae Cwrs Hyfforddi Cynhwysiant Anabledd y DU (UK DIT) sydd ar hyn o  bryd ar gael yng Nghymru. Mae’r cwrs yn cael ei redeg nifer o weithiau yn ystod y flwyddyn, felly cysylltwch â mi i gael y dyddiadau.
 
Er mwyn helpu clybiau gyflwyno sesiynau o ansawdd, mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi cyflwyno insport. Mae insport yn broses adnabod ac achredu pedair rheng (Rhuban, Efydd, Arian ac Aur) y gall unrhyw glwb ddilyn y broses i ddangos eu bod yn ymroddedig i gyflwyno chwaraeon cynhwysol. Os ydych yn glwb prif ffrwd sydd eisoes yn cynnig chwaraeon cynhwysol, neu os hoffech wneud hynny, yna cysylltwch â mi. Chwiliwch am y logo insport sy’n nodi rhai o’r clybiau chwaraeon mwyaf cynhwysol ledled Cymru.
 
I gael gwybodaeth bellach ar bob sesiwn, cysylltwch â:

Brett Jones

Swyddog Chwaraeon Anabledd

01824 712700

07990 561024

 


Denbighshire Leisure on FacebookDenbighshire Leisure on Twitter Parent Portal