Cysylltu â Ni

 

Os hoffech chi gysylltu â ni am fwy o wybodaeth, gwnewch hynny os gwelwch yn dda, gan ddefnyddio’r manylion isod: Ffurflen Ymholiadau Cyffredinol

Canolfan Hamdden Y Rhyl

Ffordd Grange, Y Rhyl
01745 352900

 

Canolfan Hamdden Prestatyn

Rhoddfa'r Tywysog, Prestatyn
01745 855632

 

Canolfan Hamdden Llanelwy

Ffordd Dinbych Uchaf, Llanelwy
01745 583368

Canolfan Hamdden Dinbych

Ffordd Rhuthun, Dinbych
01745 816311

Canolfan Hamdden Rhuthun

Ffordd Wyddgrug, Rhuthun
01824 703880

 

Canolfan Hamdden Llangollen

Ffordd Dinbren, Llangollen
01978 861830

 

Canolfan Hamdden Corwen

Ffordd Carrog, Corwen
01490 412600

 

Cyfeiriad:

Gwasanaethau Hamdden, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RJ

Rhif ffôn: 01824 712700
Ffacs: 01824 712701
Ebost: dcc_leisure@sirddinbych.gov.uk

Teitl:
Enw:
Cyfeiriad (gan gynnwys cod  post):
Rhif ffôn:
Rhif ffôn gwahanol:
E-bost:

Hoffech gael e-bost neu alwad ffôn?

Ebost Ffôn
Natur yr ymholiad:
Ymholiadau:
 

 


Denbighshire Leisure on FacebookDenbighshire Leisure on Twitter Parent Portal